Aanmelden

Als u psychologische hulp zoekt, is de eerste stap om een afspraak te maken met uw huisarts. U kunt met hem of haar bespreken welke zorg het best passend is. U heeft voor vergoede zorg een verwijsbrief nodig van de huisarts. Voor een kortdurend traject krijgt u een verwijzing voor de generalistische basis GGZ. Bij een langdurend traject krijgt u een verwijzing voor de specialistische GGZ. Met een verwijsbrief kunt u zich vervolgens rechtstreeks bij de psychotherapeut. ( link naar pagina vind een psychotherapeut) aanmelden.

Wanneer u zonder tussenkomst van de huisarts of zorgverzekeraar in behandeling wil, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de hulpverlener van uw keus. Uw behandeling komt dan niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.