Basis GGZ of Specialistische GGZ

Voor verwijzing naar de GGZ zijn de volgende criteria opgesteld: 

Vrijgevestigd psychotherapeuten en/of klinisch psychologen behandelen specifiek binnen de specialistische GGZ, daarnaast bieden zij vaak ook kortdurende trajecten binnen de basis GGZ.

Wanneer geen sprake is van een DSM-stoornis of wanneer iemand buiten de zorgverzekeraar om hulp wil zoeken, kan iemand altijd op eigen initiatief een psychotherapeut benaderen. De kosten van de behandeling zijn dan voor eigen rekening.