Kosten en vergoeding

Drie belangrijke punten bij de vergoedingen door de zorgverzekeraar.

 

1.Heeft de zorgaanbieder een contract met de zorgverzekering van de cliënt?
Op de website van de gekozen therapeut kunt u terugvinden of deze wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als de therapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling voor 100% vergoed. Indien de zorgaanbieder zonder contracten met zorgverzekeraars werkt, kan een deel van de kosten voor eigen rekening van de cliënt komen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis:

  • Bij een resitutiepolis krijgt de cliënt 100% van het marktconforme of wettelijke NZA-tarief vergoed.
  • Bij een naturapolis krijgt de cliënt 55-80% van het marktconforme of wettelijke NZA-tarief vergoed.

     

2.Is er sprake van een diagnose die in aanmerking komt voor vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van verdere behandeling is een DSM-diagnose vereist. Bij intake wordt onderzocht of er sprake is van een DSM-diagnose. Niet alle DSM-diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer geen sprake is van een DSM-stoornis kan iemand op eigen initiatief een psychotherapeut benaderen. De kosten van de behandeling zijn dan voor eigen rekening (Voor een volledige lijst van niet vergoede stoornissen klikt u hier).

 

3.Eigen risico
De cliënt dient in elke situatie elk kalenderjaar zijn eigen risico te betalen.