Verwijsbrief

Doorverwijzingen binnen de GGZ kunnen worden gedaan door de regiebehandelaar van de betreffende cliënt. Uw verwijzing dient bepaalde informatie te bevatten om vergoeding van de behandeling voor onze cliënten te waarborgen. Met onderstaande checklist kunt u controleren of uw verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.

Naast deze minimale eisen kunt u aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling etc.