Eerste gesprek/ intake

Iedere behandeling begint met een of meer intakegesprekken. Het eerste gesprek is een verkennend gesprek. Tijdens dit gesprek worden de problemen in kaart gebracht. Samen met u bespreekt en onderzoekt de behandelaar uw klachten, uw zorgen en uw verwachtingen van de behandeling.
Het is tevens een eerste kennismaking voor u met de therapeut. Als u zich niet prettig voelt bij dit contact is het van belang dat zo snel mogelijk aan te geven. Samen kunt u dan eventueel zoeken naar een therapeut die beter bij u past.

Op basis van het eerste gesprek(ken) en het eventueel aanvullende onderzoek stelt de psychotherapeut een diagnose en krijgt u een advies voor verdere behandeling. U beslist dan zelf of u de behandeling wilt starten.

De keuzes en afspraken die u samen maakt, worden vastgelegd in een behandelplan. Dit plan vormt de leidraad voor uw behandeling. Indien u hiervoor toestemming geeft wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van de start van de behandeling en het behandelplan. De therapeut is gehouden aan het beroepsgeheim. 

Het is natuurlijk mogelijk dat de therapeut besluit dat u beter geholpen zou kunnen worden door een andere hulpverlener. Hij/zij zal dat dan met u bespreken.

Wilt u meer informatie over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op het intakegesprek, klik dan hier.