Overleg

Alle leden van Rondom psychotherapie zijn bereikbaar voor overleg met verwijzers over aanmelding en/of indicatie. Neem gerust contact met ons op.