Hilda van der Steen

Klinisch Psycholoog – GZ-psycholoog – Psychotherapeut- Cognitief Gedragstherapeut VGCt

Adres

Freddie Oversteegenstraat 317 2033 MV Haarlem

Talen

Nederlands

Wachttijd

Langer dan 12 weken

Werktijden

Alle dagen aanwezig in Haarlem behalve op woensdag, werktijden 9.00 - 17.30. Telefonisch spreekuur (ook voor aanmelden en het maken van afspraken)
is op maandag, woensdag en vrijdag
8.30-9.00 op 06-52094217.

Toegankelijkheid

Toegankelijk voor mindervaliden
Toegankelijk voor een rolstoel

Over Hilda van der Steen

Samen werken aan verandering
Met ruim 15 jaar ervaring in de medische psychologie en in een GGZ-instelling, ben ik vanaf 1998 vrijgevestigd in Haarlem. Eerst binnen het Instituut voor RET, vanaf 2009 onder de naam RET en Psychotherapie aan de Nieuwe Gracht. Vanaf 2017 aan de Freddie Oversteegenstraat 317, ik ben blij met deze nieuwe locatie te midden van andere zorgverleners. De praktijk is gelegen op de begane grond en is goed toegankelijk ook als u minder goed kunt lopen of een rolstoel gebruikt.
Als therapie- en trainingsmethodes heb ik altijd gekozen voor actief-directieve manieren van samenwerken met de client. Het spreekt mij aan om op een open en directe manier met u te werken, waarbij we allebei een actief aandeel hebben. Ik breng mijn kennis en methoden in, en houd de inhoud van mijn vak op hoog niveau bij. Zo was ik vanaf van 2014 tot en met 2023 binnen de VGCt lid van de Registratiecommissie (Taakgroep N=1 studies).

Met behulp van CGT, KDP en / of RET kan gewerkt worden aan klachtvermindering en verbetering van uw persoonlijk functioneren. Maar ook kunt u leren uw gevoelens meer te durven exploreren en ervaren, er beter mee leren omgaan. Ik doe mijn werk met veel plezier en betrokkenheid. Ik zal altijd moeite doen om u eerlijk en duidelijk uit te leggen hoe ik denk dat uw moeilijkheden in elkaar zitten en waarmee ze samenhangen, en hoe we uw klachten samen kunnen beïnvloeden.
Van u verwacht ik ook iets: dat u bereid bent u actief in te zetten om samen uw persoonlijk functioneren (waaronder uw gevoelens, gedachten en gedrag) te onderzoeken, zodat we uw moeilijkheden kunnen verminderen en u kunt leren beter met uw gevoelens om te gaan. Ook zal ik u geregeld vragen tussen onze gesprekken in iets te doen met wat we bespreken. We doen het samen!
Door mijn eerdere werkervaring ben ik goed thuis in de volgende gebieden:
Werkgerelateerde problematiek, angst en depressie, problemen op gebied van zelfbeeld en assertiviteit, problemen die het gevolg zijn van opgroeien met een ouder met psychiatrische problematiek, optimaal leren omgaan met lichamelijke klachten en chronische aandoeningen (waaronder diabetes en oncologische problematiek), eetproblemen.

In mijn praktijk geef ik ook Supervisie en Leertherapie, onder andere voor de VGCt, NVP en FGZPT.

Voor meer informatie zie ook: www.ret-en-psychotherapie.nl
Tel. spreekuur (ook voor aanmelden en het maken van afspraken): maandag, woensdag, vrijdag tussen 8.30-9.00: 06-52094217

Lidmaatschap

Neem contact op met
Hilda van der Steen

Stemmingsklachten

Iedereen heeft wel eens ‘een dip’ of zit soms even niet zo lekker in zijn vel. U voelt zich dan somber of verdrietig na bijvoorbeeld een tegenslag, een ruzie, het verlies van een dierbare of zomaar. Meestal gaat dit vanzelf over. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele leven wordt beheerst door somberheid. Ze hebben geen energie om iets te ondernemen en het lukt maar niet om minder somber te worden. Mensen die weken- tot maandenlang last houden van zo’n zwaarmoedige stemming kunnen lijden aan een depressie.

Wat is depressie?

Depressie is een stemmingsstoornis. Iemand met een depressie heeft last van:

 • een sombere, neerslachtige stemming en een leeg gevoel
 • en/of het verlies van interesse en plezier

Daarnaast heeft iemand last van één of meerdere van onderstaande klachten of verschijnselen:

 • een gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens
 • slaapstoornissen
 • minder of meer eetlust of duidelijke gewichtsverandering
 • weinig energie of vermoeidheid
 • concentratieproblemen of besluiteloosheid
 • traagheid of juist aanhoudende lichamelijk onrust
 • terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding.

Soms gaat een depressie gepaard met allerlei andere klachten zoals lusteloosheid, paniek- of angst, snel geïrriteerd zijn, vergeetachtigheid, verminderde seksuele gevoelens, veel of juist niet kunnen huilen, gevoelens van hopeloos- en hulpeloosheid, lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak gevonden wordt en het leven zinloos vinden. Ook kan iemand met een depressie zichzelf, zijn huis en sociale contacten verwaarlozen.

Verder lezen? Zie http://www.psychischegezondheid.nl

Angst, dwang en fobische klachten

Iedereen is wel eens bang. En dat is maar goed ook, want angst zet ons lichaam op scherp. We schrikken bijvoorbeeld van de geur van brand, zodat we het vuur snel kunnen blussen of kunnen vluchten. Maar sommige mensen zijn bang terwijl er geen werkelijke aanleiding toe is. Het zweet breekt ze bijvoorbeeld uit bij de gedachte dat ze een telefoontje moeten plegen, ze zijn erg bang om alleen gelaten te worden of moeten van zichzelf overdreven vaak hun handen wassen. Als de angst het dagelijks leven in de weg staat, dan kan het zijn dat er sprake is van een angststoornis.

Wat is een angststoornis?

Mensen met een angststoornis zijn regelmatig zeer angstig terwijl er geen werkelijke aanleiding voor is. Ze hebben de neiging om situaties die ze met de angst in verband brengen te vermijden. Die vermijding gaat hun leven steeds meer bepalen, terwijl hun angst er niet minder door wordt. De angst ontregelt dan het dagelijks leven. Een angststoornis krijgt iemand meestal niet van de ene op de andere dag. Grenzen verschuiven bijna onmerkbaar totdat de situatie uit de hand loopt. Iemand gaat de deur helemaal niet meer uit of staat urenlang bijvoorbeeld deuren of gas te controleren. Veelvoorkomende klachten bij een angststoornis zijn: hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, gebrek aan eetlust en concentratieproblemen. Ook hebben mensen vaak last van een bang voorgevoel, (over)bezorgdheid, prikkelbaarheid, nervositeit, spanning en onrust. Tijdens een angst- of paniekaanval zijn de meest voorkomende:

 • pijn of beklemd gevoel op de borst
 • hartkloppingen
 • zweten
 • ademnood, het gevoel te stikken
 • snel en hijgend ademhalen
 • duizeligheid of het gevoel flauw te vallen
 • trillen
 • misselijkheid of diarree
 • een doof gevoel of tintelingen in de armen en benen
 • een gevoel van onwerkelijkheid, als in een droom

Er bestaan veel verschillende angststoornissen. De meest voorkomende zijn de specifieke fobie en de sociale fobie.

Wat is een obsessief-compulsieve stoornis?

Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) hebben last van dwanggedachten (obsessies), dwanghandelingen (compulsies) of een combinatie van beide. Dwanggedachten zijn vervelende, steeds terugkerende gedachten die moeilijk los te laten zijn. Bij een dwanghandeling doen mensen dingen steeds op dezelfde manier (rituelen). Door het uitvoeren van dwanghandelingen proberen ze te voorkomen dat gebeurt waar ze zo bang voor zijn, omdat het anders te veel spanning oproept. Ze blijven bijvoorbeeld sloten of elektrische apparaten controleren omdat ze bang zijn dat er ingebroken wordt of het huis ontploft.


Verder lezen? Zie: www.psychischegezondheid.nl

Persoonlijkheidsproblematiek

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Iedereen heeft persoonlijke eigenschappen. Samen vormen die eigenschappen iemands karakter. Bijna ieder mens heeft wel karaktertrekken die op anderen vreemd of storend overkomen, of waarvan ze zelf erg last hebben.

Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek is er sprake van een langdurend patroon van moeilijkheden of vastlopen op meerdere terreinen van het leven, beginnend in de vroege volwassenheid. Bijvoorbeeld mislukkingen in het werk, stuklopende relaties, het moeilijk kunnen opbouwen van een vriendenkring en zich moeilijk kunnen aanpassen. Vaak heeft ook de omgeving last van het gedrag.

Er worden verschillende persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden. Bijvoorbeeld: de afhankelijke, de antisociale, de obsessief-compulsieve, de ontwijkende, de narcistische en de borderline persoonlijkheidsstoornis. De meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis voldoen niet volledig aan alle kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis, maar herkennen zich wel in een aantal.

Enkele voorbeelden van problemen die mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben zijn:

 • Steeds terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
 • Een instabiel levenspatroon
 • Hevige stemmingswisselingen
 • Agressief en impulsief gedrag
 • Snel buitengesloten of afgewezen voelen
 • Moeilijk zelfstandig keuzes in het leven durven te maken
 • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen
 • Sterke geremdheid in sociaal contact
 • Extreme schuld en/of schaamtegevoelens
 • Extreme minderwaardigheidsgevoelens of extreem instabiel zelfgevoel

Verder lezen? Zie: http://www.psychischegezondheid.nl.

Emotieregulatie- en gedragsproblemen

Veel mensen zijn wel eens boos of hevig geëmotioneerd. Sommige mensen zijn echter zeer gevoelig voor emotionele prikkels en reageren hier sterk op. Bij hun kunnen emoties soms zo hoog oplopen, dat ze moeilijk weer kalmeren. Sommige (jong)volwassenen huilen snel, en zonder duidelijke aanleiding. Anderen zijn snel boos en soms ook agressief. En weer anderen zijn erg snel bang en paniekerig. Allen geven aan dat zij de emoties en hun gedrag wel willen, maar niet kunnen stoppen.

Dit zijn emotieregulatie problemen. De meest voorkomende emoties waarbij de regulatie tekort schiet zijn boosheid, woede, ongenoegen, ontevredenheid. Maar het kan ook teleurstelling zijn, angst en paniek zijn. Hierdoor kan men snel en vaak in ruzies verzeild raken, of juist buiten de groep geplaatst worden. Zo ontstaan er problemen op school, werk of met relaties.

Emotieregulatie- en gedragsproblemen kunnen onderdeel zijn van persoonlijkheidsstoornissen of ADHD. 

Verder lezen? Zie http://www.psychischegezondheid.nl.

Rouw bij volwassenen

Rouw is een reactie op een ingrijpende verandering of verlies van een situatie. Er is verdriet, maar ook verbijstering, ongeloof of woede. Een van de ingrijpendste verliezen is het overlijden van een dierbare. Maar ook andere verliezen kunnen rouw veroorzaken. Bijvoorbeeld een verhuizing, het verlies van een huwelijk of een vriendschap, van werk of gezondheid. In principe is dat een natuurlijk proces dat heelt met de tijd.

Fasen van rouw

Een rouwproces bestaat uit verschillende fasen. Fasen kunnen door elkaar lopen. Het is ook niet zo dat iedereen alle fasen doormaakt.

 • Ontkenning

Direct na een overlijden ervaren sommige mensen een gevoel van onwerkelijkheid, andere mensen voelen vrijwel niets. Deze fase, waarin het verlies nog niet helemaal doordringt, geeft de gelegenheid de waarheid geleidelijk onder ogen te zien.

 • Boosheid en protest

‘Waarom overkomt mij dit?’ In deze fase zoeken mensen vaak een ‘schuldige’, om verdriet en boosheid op te projecteren.

 • Onderhandelen en vechten

Dit kan vele vormen aannemen. Bijvoorbeeld door bij een echtscheiding of ontslag naar de rechter stappen. Of zelfs door een (ex)partner te stalken.

 • Verdriet of depressie

Als het verdriet echt door gaat dringen, is dit zwaarste en verdrietigste tijd.

 • Aanvaarding

Dit gaat met vallen en opstaan. Er komt weer wat meer ruimte, er kunnen voorzichtig weer wat plannen voor de toekomst worden gemaakt.

Gevolgen van rouw

Iedereen gaat verschillend met rouw om. U kunt door heftige emoties overvallen worden en gevoelens ervaren die u niet van uzelf kent: verdriet en somberheid, angst, agressie, schuld, verwarring. Maar misschien ervaart u ook positieve gevoelens, zoals opluchting en tevredenheid over de uiteindelijke gang van zaken. Ook beseft u mogelijk dat het verdriet van het moment de keerzijde is het mooie dat u heeft ervaren. Door het verdriet veranderen soms tijdelijk uw interesses en behoeften, bijvoorbeeld uw behoefte aan intimiteit. Ook uw lichaam kan heftig reageren op rouw, bijvoorbeeld door spierspanningsklachten, concentratieverlies, vermoeidheid, slapeloosheid of rusteloosheid. Rouw is een ingrijpend proces dat veel van u vraagt. Ook als het verlies al een tijdje geleden heeft plaatsgevonden, is het heel normaal om af en toe weer verdriet te hebben. Als de klachten echter aanblijven spreekt men van gestagneerde rouw en kan therapie een uitweg bieden.

Verder lezen? Zie: http://www.psychischegezondheid.nl.