Marike Jellema

Klinisch psycholoog

Adres

Turfmarkt 12a 2011CA Haarlem

06-44426557

Talen

Nederlands

Wachttijd

Geen plek - aanmeldstop

Werktijden

maandagochtend - middag
dinsdagochtend - middag
woensdagochtend - middag
donderdagochtend - middag
vrijdagochtend - middag

Toegankelijkheid

Toegankelijk voor mindervaliden
Niet toegankelijk voor een rolstoel

Over Marike Jellema

Sinds 2013 werk ik, als klinisch psycholoog-psychotherapeut in Psychotherapiepraktijk Anima, deze praktijk is te vinden aan het Spaarne in het centrum van Haarlem.

Psychotherapie is voor mij een samenwerking in een open, vertrouwelijke en persoonlijke sfeer waarbij ik in alle rust goed probeer te luisteren en een beeld probeer te krijgen van je ontwikkeling tot wie je bent geworden en waar je in bent vastgelopen. Met begrip en inzicht onderzoeken we patronen van hoe je omgaat met jezelf en met anderen, die lang goed bruikbaar waren maar nu belemmerend werken, vaak met een duidelijke reden. Met mildheid onderzoeken we samen wat er in je binnenwereld speelt aan innerlijke gevoelens en belevingen opdat er ruimte komt voor rust, regie over je leven en herstel van verbinding met jezelf en anderen.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract en maak gebruik van technieken uit verschillende psychotherapeutische richtingen. Het meest thuis ben ik in de psychodynamische psychotherapie en werk veel vanuit de Affect Fobie Therapie (AFT). Een persoonsgerichte benadering waarbij de aandacht uitgaat naar hetgeen wat onder de klachten speelt, dit is geregeld meer onbewust. Voorts ben ik opgeleid in de Mentaliserende Bevorderende Therapie (MBT) en trauma verwerkende therapie (EMDR). Binnen de behandeling kijk ik steeds welke vorm van therapie het beste aansluit bij je hulpvraag.

Mijn opleiding heeft zich gericht op volwassenen, daarna heb ik zowel met volwassenen als met jeugd gewerkt bij meerdere GGZ instellingen. In mijn praktijk spreek ik met mensen van alle leeftijden, met zeer uiteenlopende levensverhalen. Met de jongvolwassenen koester ik speciale affiniteit omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn.

Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Psychotherapiepraktijk Anima, waar ik samen met Ank Schut werk.

Naast psychotherapie bied ik tevens leertherapie aan.  

 

Specifieke behandelmethoden

Lidmaatschap

Neem contact op met
Marike Jellema

Stemmingsklachten

Iedereen heeft wel eens ‘een dip’ of zit soms even niet zo lekker in zijn vel. U voelt zich dan somber of verdrietig na bijvoorbeeld een tegenslag, een ruzie, het verlies van een dierbare of zomaar. Meestal gaat dit vanzelf over. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele leven wordt beheerst door somberheid. Ze hebben geen energie om iets te ondernemen en het lukt maar niet om minder somber te worden. Mensen die weken- tot maandenlang last houden van zo’n zwaarmoedige stemming kunnen lijden aan een depressie.

Wat is depressie?

Depressie is een stemmingsstoornis. Iemand met een depressie heeft last van:

 • een sombere, neerslachtige stemming en een leeg gevoel
 • en/of het verlies van interesse en plezier

Daarnaast heeft iemand last van één of meerdere van onderstaande klachten of verschijnselen:

 • een gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens
 • slaapstoornissen
 • minder of meer eetlust of duidelijke gewichtsverandering
 • weinig energie of vermoeidheid
 • concentratieproblemen of besluiteloosheid
 • traagheid of juist aanhoudende lichamelijk onrust
 • terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding.

Soms gaat een depressie gepaard met allerlei andere klachten zoals lusteloosheid, paniek- of angst, snel geïrriteerd zijn, vergeetachtigheid, verminderde seksuele gevoelens, veel of juist niet kunnen huilen, gevoelens van hopeloos- en hulpeloosheid, lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak gevonden wordt en het leven zinloos vinden. Ook kan iemand met een depressie zichzelf, zijn huis en sociale contacten verwaarlozen.

Verder lezen? Zie http://www.psychischegezondheid.nl

Angst, dwang en fobische klachten

Iedereen is wel eens bang. En dat is maar goed ook, want angst zet ons lichaam op scherp. We schrikken bijvoorbeeld van de geur van brand, zodat we het vuur snel kunnen blussen of kunnen vluchten. Maar sommige mensen zijn bang terwijl er geen werkelijke aanleiding toe is. Het zweet breekt ze bijvoorbeeld uit bij de gedachte dat ze een telefoontje moeten plegen, ze zijn erg bang om alleen gelaten te worden of moeten van zichzelf overdreven vaak hun handen wassen. Als de angst het dagelijks leven in de weg staat, dan kan het zijn dat er sprake is van een angststoornis.

Wat is een angststoornis?

Mensen met een angststoornis zijn regelmatig zeer angstig terwijl er geen werkelijke aanleiding voor is. Ze hebben de neiging om situaties die ze met de angst in verband brengen te vermijden. Die vermijding gaat hun leven steeds meer bepalen, terwijl hun angst er niet minder door wordt. De angst ontregelt dan het dagelijks leven. Een angststoornis krijgt iemand meestal niet van de ene op de andere dag. Grenzen verschuiven bijna onmerkbaar totdat de situatie uit de hand loopt. Iemand gaat de deur helemaal niet meer uit of staat urenlang bijvoorbeeld deuren of gas te controleren. Veelvoorkomende klachten bij een angststoornis zijn: hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, gebrek aan eetlust en concentratieproblemen. Ook hebben mensen vaak last van een bang voorgevoel, (over)bezorgdheid, prikkelbaarheid, nervositeit, spanning en onrust. Tijdens een angst- of paniekaanval zijn de meest voorkomende:

 • pijn of beklemd gevoel op de borst
 • hartkloppingen
 • zweten
 • ademnood, het gevoel te stikken
 • snel en hijgend ademhalen
 • duizeligheid of het gevoel flauw te vallen
 • trillen
 • misselijkheid of diarree
 • een doof gevoel of tintelingen in de armen en benen
 • een gevoel van onwerkelijkheid, als in een droom

Er bestaan veel verschillende angststoornissen. De meest voorkomende zijn de specifieke fobie en de sociale fobie.

Wat is een obsessief-compulsieve stoornis?

Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) hebben last van dwanggedachten (obsessies), dwanghandelingen (compulsies) of een combinatie van beide. Dwanggedachten zijn vervelende, steeds terugkerende gedachten die moeilijk los te laten zijn. Bij een dwanghandeling doen mensen dingen steeds op dezelfde manier (rituelen). Door het uitvoeren van dwanghandelingen proberen ze te voorkomen dat gebeurt waar ze zo bang voor zijn, omdat het anders te veel spanning oproept. Ze blijven bijvoorbeeld sloten of elektrische apparaten controleren omdat ze bang zijn dat er ingebroken wordt of het huis ontploft.


Verder lezen? Zie: www.psychischegezondheid.nl

Emotieregulatie- en gedragsproblemen

Veel mensen zijn wel eens boos of hevig geëmotioneerd. Sommige mensen zijn echter zeer gevoelig voor emotionele prikkels en reageren hier sterk op. Bij hun kunnen emoties soms zo hoog oplopen, dat ze moeilijk weer kalmeren. Sommige (jong)volwassenen huilen snel, en zonder duidelijke aanleiding. Anderen zijn snel boos en soms ook agressief. En weer anderen zijn erg snel bang en paniekerig. Allen geven aan dat zij de emoties en hun gedrag wel willen, maar niet kunnen stoppen.

Dit zijn emotieregulatie problemen. De meest voorkomende emoties waarbij de regulatie tekort schiet zijn boosheid, woede, ongenoegen, ontevredenheid. Maar het kan ook teleurstelling zijn, angst en paniek zijn. Hierdoor kan men snel en vaak in ruzies verzeild raken, of juist buiten de groep geplaatst worden. Zo ontstaan er problemen op school, werk of met relaties.

Emotieregulatie- en gedragsproblemen kunnen onderdeel zijn van persoonlijkheidsstoornissen of ADHD. 

Verder lezen? Zie http://www.psychischegezondheid.nl.

Overspanning en burn-out

Iedereen heeft wel eens hoofdpijn en af en toe flink moe zijn na een dag hard werken kan een voldaan gevoel geven. Niets om je zorgen over te maken. Of toch..? Kleine en veel voorkomende klachten kunnen ongemerkt iemands leven binnensluipen. Soms raakt iemand er aan gewend geraakt zich vaak moe te voelen. Maar vaak moe zijn, is dat wel zo gewoon? En die maagpijn, hoort die echt bij je? Wanneer iemand doorgaat en dit soort symptomen negeert, kan dat een tijdlang goed gaan. Er kan een moment komen dat de klachten hun tol eisen, en er sprake is van overspanning of burn-out.

Wat is overspannenheid?

Iemand is overspannen (overwerkt of overbelast) als spanningsklachten zo erg zijn dat men niet goed meer kan functioneren. Bij overspannenheid heeft iemand meestal een paar weken nodig om te herstellen en weer in balans te komen.

Wat is burn-out?

Bij een burn- out kan iemand niet meer werken en/of nauwelijks in het gezin functioneren. Bij een burn-out voelt men zich lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput. Dit is het gevolg van vaak jarenlange spanningsklachten die steeds erger zijn geworden en waaraan te weinig aandacht is besteed. In dat geval is deskundige hulp en training nodig om beter te worden en te leren grenzen te herkennen en te bewaken.

Lichamelijke signalen zijn:

 • Vermoeidheid
 • Slecht slapen.
 • Spierpijn, hoofdpijn, rugpijn.
 • Maagpijn, darmstoornissen.
 • Verminderde weerstand en daardoor meer kans op verkoudheid en griep.
 • Hartkloppingen, een hogere bloeddruk en cholesterol.
 • Toegenomen transpiratie en trillen.

Psychische signalen zijn:

 • Niet meer tot rust kunnen komen, opgejaagd gevoel.
 • Prikkelbaarheid, sneller geïrriteerd zijn.
 • Sombere buien, huilbuien en piekeren.
 • Angst.
 • Niet meer kunnen genieten, lusteloosheid.
 • Slecht beslissingen kunnen nemen.
 • Veel vergeten, concentratieproblemen.
 • Onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.
 • Schuldgevoelens.

Verder lezen? Zie:http://www.psychischegezondheid.nl.